Fakta om Sverige – Hur långt är Sverige?

Bild med fakta om Sverige

Nedan presenterar vi vanliga frågor och svar om vårt land Sverige. Många ställer sig frågor som hur långt är Sverige?, Hur brett är Sverige?, Hur många bor i Sverige?, Hur många landskap har Sverige? och listan fortsätter.

Hur långt är Sverige?

Bild som visar hur långt Sverige är

Sverige är 157.4 mil långt. I kilometer är det 1 574 kilometer från norr till söder.

Om du ska åka bil igenom Sverige så är det ungefär 190 mils avstånd.

Hur brett är Sverige?

En bild som visar hur brett Sverige är

Sverige är 50 mil brett. I kilometer är det 500 kilometer brett.
Sveriges bredaste punkt är mellan Bjuröklubb och Gäddede.

Det är 503 kilometer långt om man tar bilvägen.

Du kan läsa mer här hos Wikipedia

Hur många bor i Sverige år 2022?

Idag är vi 10 462 498st människor som bor i Sverige.

Nästan 1,6 miljoner fler människor har flyttat till Sverige sedan sekelskiftet, en ökning med cirka 18 procent. I slutet av 2021 hade Sverige en befolkning på 10 452 326 invånare. Fler människor föds än dör, även om befolkningsökningen främst beror på ökad invandring.

Källa: Läs mer om detta hos scb.se

Hur många landskap har Sverige?

Bild som visar hur många landskap sverige har?

Idag 2022 så har Sverige 25st landskap

Sverige är geografiskt uppdelat. Detta är något vi lär oss i skolan, men få personer kan rabbla upp namnen på alla delstater och provinser i USA. Så från norr till söder har vi sammanställt en lista över alla 25 områden i Sverige, vart och ett med några fakta om det.

Läs mer om detta hos familysearch

Hur stor är Sveriges totala yta?

Bild som visar hur stor yta Sverige har

Sveriges totala yta är 450 295 km²

Det finns 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar mark i Sverige. 69 procent av marken är täckt av skog, medan endast 8 procent används för jordbruk. 20 procent av den totala landarealen utgörs av berg, myrar och naturliga gräsmarker. Under det senaste århundradet har endast 3 procent av Sveriges mark exploaterats.

Läs mer hos scb.se

Hur många sjöar har Sverige?

Bild som visar hur många sjöar det finns i Sverige

Det finns ett antal sjöar i Sverige, närmare 100 000 st sjöar.

Dessa sjöar täcker mer än 9 % av Sveriges yta, vilket gör Sverige till ett av världens mest sjörika länder. Förhållandena i avrinningsområdet karaktäriserar sjöar, som sedan kan klassificeras utifrån exempelvis bildning och vattenkemi. Det finns också mer än 50 000 floder i Sverige.

Du kan läsa mer här!

Hur många öar har Sverige?

Hur många öar har Sverige

I Sverige finns det totalt cirka 270 000 öar.

Stockholm och Västra Götaland har flest, följt av Norrbottens län med ett stort antal. 38 procent av Sveriges öar ligger i havet. Mer än 93 procent av Stockholms läns territorium täcks av havsöar.

Vilken är Sveriges största sjö?

Bild av Sveriges största sjö

Sveriges största sjö är Vänern.

Det är den största och mest vattenrika sjön, är 5 450 kvadratkilometer stor och innehåller 153 000 miljoner m3 vatten. Efter Vänern följer Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Torneträsk. Dessa sjöar utgör mer än två procent av Sveriges landyta.

Hur många av dessa fakta om Sverige kände du redan till?

När du har läst färdigt vill vi gärna höra dina tankar. Jämför och kontrastera för att se om det finns några fakta om Sverige som är särskilt överraskande eller spännande…

Nordiska länder som Sverige är kända för sin utmärkta levnadsstandard, generösa sociala program och glesa befolkning. Sverige, vars huvudstad är Stockholm, är ett av Europas fem största länder. Detta är välkända fakta, men det finns mer om Sverige än vad man tror. Därför har vi sammanställt denna lista med spännande fakta, liksom andra typer av fakta, som du kan hålla koll på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla